Aloitussivu / Ajankohtaista / Jouni Backman selvittämään maistraattien organisointia

Jouni Backman selvittämään maistraattien organisointia

Ministeri Vehviläinen on kutsunut Sitran vanhemman neuvonantaja Jouni Backmanin selvittämään maistraattien organisointivaihtoehtoja. Selvitysmiehen tulee antaa raporttinsa 30.10.2017 mennessä.

Suomessa on yhdeksän maistraattia, jotka toimivat itsenäisinä virastoina. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Valtiovarainministeriö vastaa maistraattien strategisesta ohjauksesta. Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö vastaa maistraattien valtakunnallisten toimintojen kehittämisestä ja tulosohjauksesta. Maistraatit ovat osa Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikköä. Nykyisten aluehallintovirastojen sekä myös maistraattien ohjausyksikön toiminta lakkaa maakuntauudistuksen yhteydessä. Selvityksen tavoitteena on arvioida maistraattien erilaisia organisointivaihtoehtoja sekä tehdä ehdotus uudesta organisointimallista.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen linjausten mukaan valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen.

Monet maistraatin palveluista liittyvät elämäntilanteiden muutoksiin. Maistraattien tehtäviä ovat muun muassa avioliiton esteiden tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen kehittämiseen on olemassa runsaasti. 

Lisätietoja: 

Hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, puh. 029 5530 141, helena.tarkka(at)vm.fi
Selvityshenkilö Jouni Backman, puh. 040 588 2560, backmanjouni(at)gmail.com