Aloitussivu / Palvelut / Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskeva hakemus voidaan toimittaa mihin tahansa maistraattiin, mutta hakemuksia ei käsitellä kaikissa maistraateissa.

Osakasluettelon vahvistaminen tehdään tarvittaessa (esimerkiksi pankkia varten tai jos kuolinpesään sisältyy kiinteistö).

Vahvistamiselle ei ole määräaikaa eikä laki sitä vaadi. Vahvistaminen suoritetaan kuolinpesän osakkaan, lesken, pesänhoitajan, -selvittäjän, -jakajan tai testamentin toimeenpanijan kirjallisesta hakemuksesta alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Hakemukseen on liitettävä myös valtakirja jos muu kuin yllämainittu henkilö on hakijana.

Vahvistamisen yhteydessä on esitettävä katkeamaton sukuselvitys perittävästä 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti (myös kuolleet osakkaat). Sukuselvitys esitetään maistraatin tai seurakuntien tätä tarkoitusta varten laatimilla sukuselvitystodistuksilla.

Mikä tahansa maistraatti voi kirjoittaa eri maistraatin alueella tai seurakunnassa rekisteröitynä olevien henkilöiden sukuselvityksiä 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta. Tätä aikaa ennen sukuselvitykset on tilattava taannehtivasti niistä maistraateista tai seurakunnista, joissa henkilö on kulloinkin ollut kirjoilla 15 vuotiaasta lähtien.

Lisäksi kuolinpesän osakkaista tarvitaan ns. elossaolotodistukset (ote väestötietojärjestelmästä), mikäli henkilön elossaolotieto ei ilmene sukuselvityksistä, mahdollinen testamentti, avioehto, osituskirja ja aikaisemmin kuolleen aviopuolison perukirja ja siihen liittyvä sukuselvitys sekä muut kuolinpesän osakkuuksiin vaikuttavat asiakirjat.  Väestötietöjärjestelmän elossaolotodistukset voi tilata mistä tahansa maistraatista.

Perukirjat ovat arkistoituna 1.9.1994 lähtien verotoimistoissa. Tätä vanhemmat perukirjat on rekisteröity paikallisessa alioikeudessa.