Aloitussivu / Palvelut / Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti / Vihkiminen

Vihkiminen

Avioliiton esteiden tutkinta

Tarkoituksena on varmistaa, että avioliitolle ei ole mitään esteitä. Maistraatti voi aina tutkia avioliiton esteet. Tutkinnan voi suorittaa myös se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu.

Tutkintatodistuksen saat aikaisintaan seitsemäntenä päivänä siitä, kun jätit pyynnön. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Todistus on annettava vihkijälle.

Sivun alkuun

Vihkikaava

Vihkikaava on seuraavanlainen:

"Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin".

Sitten esitetään kysymykset:

"Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä (Miehen Nimi): tahdotteko ottaa tämän (Naisen Nimi) aviovaimoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? (Vastaus: Tahdon) Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä (Naisen Nimi): tahdotteko ottaa tämän (Miehen Nimi) aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? (Vastaus: Tahdon) Vastattuanne näin myöntävästi teille esitettyyn kysymykseen totean teidät aviopuolisoiksi."

 Jos sormuksia vaihdetaan (ei pakollista), lausutaan seuraavasti:

"Ottakaa (Naisen Nimi) liittonne merkiksi sormus mieheltänne. Ottakaa (Miehen Nimi) liittonne merkiksi sormus vaimoltanne". Lopuksi vuorossa on ilmoitus: Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossanne toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.

Sivun alkuun

Vihkitoimitus

Vihkiminen voidaan toimittaa vihkijän toimitiloissa, tai mikäli vihkijä ja kihlakumppanit toisin sopivat, myös muualla.

Virka-aikana vihkijän toimitiloissa tapahtuvasta vihkimisestä ei peritä maksua ja todistajatkin löytyvät tarvittaessa tilaisuuteen.

Muissa tilanteissa on syytä olla yhteydessä maistraattiin hyvissä ajoin, jotta mahdolliset aikataulu- ja tilakysymykset ehditään selvittää.

Tällöin peritään myös hinnaston mukainen maksu ja matkakustannusten korvaus.

Sivun alkuun

Kun nimi muuttuu avioliiton myötä

Kun puolisot valitsevat yhteisen sukunimen, jommankumman nimi muuttuu. Nimi muuttuu myös silloin, jos yhteisen sukunimen edellä haluaa käyttää jotain entistä sukunimeä. Ennen vihkimistä puolisoiden sukunimivalinnoista voidaan ilmoittaa maistraatille Sukunimen ilmoituslomakkeella.

Vihkimisen jälkeen nimenmuutos rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Valtion ja kuntien viranomaiset saavat tiedon sukunimen muutoksesta ilman asiakkaan toimenpiteitä. Sen jälkeen kun Kansaneläkelaitos on saanut ilmoituksen nimenmuutoksesta, se lähettää automaattisesti uuden Kela-kortin. Useimmat pankit, vakuutusyhtiöt sekä kauppaketjut päivittävät asiakasrekisterinsä väestötietojärjestelmän avulla.

Sivun alkuun

Ulkomaalaisten vihkiminen

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Ulkomaalaisen osalta tarvitaan siviilisäätytodistus hänen kotimaastaan tai vaihtoehtoisesti hänen kotimaansa Suomeen akkreditoidun lähetystön tai konsulaatin todistus ulkomaalaisen siviilisäädystä. Siviilisäätytodistuksen on oltava avioliittoasetuksen mukaisesti laillistettu. Poikkeuksen tähän laillistamisvaatimukseen muodostavat Pohjoismaiden viranomaisten myöntämät todistukset sekä Suomeen akkreditoidun lähetystön tai konsulaatin antamat todistukset. Tarvittaessa siviilisäätytodistus tulee käännättää ja mikäli käännös tehdään ulkomailla, se tulee myös laillistaa.

Avioliiton esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla. Mikäli ulkomaan kansalainen asuu pysyvästi Suomessa ja avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavat tiedot hänestä (siviilisääty) on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään, ei kotimaan viranomaisen antamia todistuksia tarvita. Tällöin avioliiton esteet tutkitaan väestötietojärjestelmän tietojen perusteella.

Jos suomalainen kihlakumppani on merkitty Suomessa poissaolevaan väestöön, myös hänen on toimitettava asuinpaikkavaltionsa viranomaiselta siviilisäätytodistus.

Sivun alkuun

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

Sivun alkuun