70678

240595

3034

973

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

235822

Osituskirjoja

4483

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3034

Vihkimisoikeudet