74 781

254 776

3 253

1 087

Förmynderskapsärenden
Ärenden gällande äktenskapsförord

Äktenskapsförord

249 655

Avvittringsinstrument

4 809

Gåvoärenden

Gåvor

3 253

Vigselrätter