71397

242301

3069

979

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

237485

Osituskirjoja

4524

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3069

Vihkimisoikeudet