75 813

257 945

3 302

1 122

Förmynderskapsärenden
Ärenden gällande äktenskapsförord

Äktenskapsförord

252 726

Avvittringsinstrument

4 901

Gåvoärenden

Gåvor

3 302

Vigselrätter