76 328

259 594

3 322

1 124

Förmynderskapsärenden
Ärenden gällande äktenskapsförord

Äktenskapsförord

254 320

Avvittringsinstrument

4 952

Gåvoärenden

Gåvor

3 322

Vigselrätter