71857

243465

3086

987

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

238618

Osituskirjoja

4551

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3086

Vihkimisoikeudet