72590

248343

3165

1050

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

243380

Osituskirjoja

4662

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3165

Vihkimisoikeudet