69715

236842

2978

945

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

232149

Osituskirjoja

4411

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

2978

Vihkimisoikeudet