71612

242910

3081

979

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

238081

Osituskirjoja

4535

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3081

Vihkimisoikeudet