72348

246742

3140

1020

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

241806

Osituskirjoja

4636

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3140

Vihkimisoikeudet