71938

244135

3092

996

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

239272

Osituskirjoja

4566

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3092

Vihkimisoikeudet