73749

251657

3190

1076

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

246623

Osituskirjoja

4730

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3190

Vihkimisoikeudet