69358

236072

2959

936

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

231398

Osituskirjoja

4392

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

2959

Vihkimisoikeudet