72192

245388

3121

1009

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

240495

Osituskirjoja

4596

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3121

Vihkimisoikeudet