Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör – PRS tar över magistraternas uppgifter i bostadsaktiebolagsärenden i septemberMagistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör – PRS tar över magistraternas uppgifter i bostadsaktiebolagsärenden i september

Det har blivit allt mer populärt att använda e-tjänster för att sköta ärenden som gäller handelsregistret och föreningsregistret.

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

adresstjanst.net

valtiolle.fi

suomi.fi

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice