Magistraternas kundservice i S:t Michel och i Pargas förändras – Ett Pilotprojekt med Servicepunkter inleds den 23 september 2014Magistraternas kundservice i S:t Michel och i Pargas förändras – Ett Pilotprojekt med Servicepunkter inleds den 23 september 2014

En Servicepunkt är en plats för kundservice som är gemensam för den offentliga förvaltningen och som upprätthålls av kommunen. Modellen med Servicepunkter prövas i fem kommuner. S:t Michel och Pargas är bland pilotorterna.

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

adresstjanst.net

valtiolle.fi

suomi.fi

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice

 Road Map