Handelsregister‐ och föreningsregisterärenden centraliseras och uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden överförs till PRS i början av septemberHandelsregister‐ och föreningsregisterärenden centraliseras och uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden överförs till PRS i början av september

Det har blivit allt mer populärt att använda e-tjänster för att sköta ärenden som gäller handelsregistret och föreningsregistret.

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

adresstjanst.net

valtiolle.fi

suomi.fi

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice