Magistraternas kundservice i S:t Michel och i Pargas förändras – Försöket med kontaktpunkter inleds den 23 september 2014Magistraternas kundservice i S:t Michel och i Pargas förändras – Försöket med kontaktpunkter inleds den 23 september 2014

En kontaktpunkt är en plats för kundservice som är gemensam för den offentliga förvaltningen och som upprätthålls av kommunen. Försöket med kontaktpunkter pågår i fem kommuner. S:t Michel och Pargas är bland pilotorterna.

flyttanmalan.fi

adresstjanst.net

valtiolle.fi

suomi.fi

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice

 Road Map