Start / Blanketter

Blanketter

Äktenskapsförord

     
Ansökan om registrering av äktenskapsförord/
avvittringshandling
pdf doc  
Till början av sidan      

Förmyndarverksamheten

     
Ansökan - Enligt 53 § 2 moment     xls
Ansökan om att intressebevakarens uppdrag ska upphöra pdf    
Ansökan om att intressebevakningen skall upphöra/skiljande av
intressebevakare från uppdraget
pdf    
Ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt pdf    
Ansökan om förordnande av ställföreträdare för intressebevakare pdf xls  
Ansökan om intressebevakare/Anmälan om en persons behov av intressebevakning pdf xls  
Anvisningar om ansökan om intressebevakare pdf doc  
Ansökan om tillstånd pdf   www
Anvisningar för års- och slutredovisning pdf doc  
Dödsboblankett   doc  
Dödsboblankett - anvisningar   doc  
Begäran om avgörande pdf    
Egendomsförteckning pdf doc  
Egendomsförteckning - i intressebevakningsfullmaktsärende pdf doc  
Anvisning för ifyllande av egendomsförteckning pdf doc  
Fullmaktsgivarens samtycke till förordnande av intressebevakare pdf    
Grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare    www
Huvudmannens samtycke till förordnande av
intressebevakare
pdf xls www
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2015 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2014 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2013 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2012 (eller det föregående räkenskapsåret) pdf    
Redovisning års- och slutredovisningsblankett pdf doc  
Samtycke till rättshandling som intressebevakaren pdf    
Samtycke till uppdrag som
ställföreträdare
pdf xls www
Samtycke till intressebevakaruppdraget/Uppgifter om föreslagen intressebevakare pdf xls www
Uppgifter om persons som är i behov av intressebevakare pdf xls  
Utlåtande i intressebevakningsärende pdf xls  
Till början av sidan      

Handelsregistret och föreningsregistret

     
Elektronisk anmälan till föreningsregistret     www
Bostadsaktiebolag för att etableringsblanketter  pdf  doc
Till början av sidan      

Hemkommun- och befolkningsuppgifter

     
12-17 årings samtycke till anslutning till religionssamfund/utträde ur religionssamfund pdf    
Anmälan om teckning av yrkesbenämning till befolkningsdatasystemet pdf doc www
Anslutning till religionssamfund pdf   www
Beställningsblankett för utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) och släktutredning pdf doc www
Flyttanmälan     www
Kontaktspråkuppgift i befolkningsdatasystemet pdf   www
Utomlands bosatta finska medborgares flyttningsanmälan pdf   www
Utträde ur religionssamfund (Skriv ut blanketten) pdf   www
Utträde ur religionssamfund (Elektronisk tjänst)     www
Utövning av rätt till insyn pdf doc www
Vårdnadshavarnas samtycke till 15-17-årings anslutning till religionssamfund/utträde pdf    
Ändring av modersmålsuppgift till befolkningsdatasystemet pdf   www
Till början av sidan      

Givande av gåva

     
Anmälan om gåva pdf doc www
Anmälan om gåva – anvisning pdf doc  
Till början av sidan      

Namnärenden

     
Anmälan om att personligen använda tidigare släktnamn eller avstå från det pdf   www
Anmälan om tilltalsnamn till befolkningsdatasystemet pdf   www
Anmälan om ändring av förnamn pdf   www
Anmälan om ändring av minderårigt barns förnamn pdf   www
Anmälan om ändring av minderårigt barns släktnamn pdf   www

Anmälan om ändring av släktnamn efter upplösning av äktenskap
(Anmälan kan godkännas först då aktenskapsskillnaden vunnit laga kraft)

pdf   www
Ansökan om namnändring pdf doc www
Hustruns anmälan om antagande av det släktnamn hon hade som ogift pdf   www
Minderårigt barns tilltalsnamn till befolkningsdatasystemet     www
Val av släktnamn före vigseln pdf doc  
Till början av sidan      

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

     
Ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning pdf  doc
Beställningsblankett för utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) pdf doc  
Till början av sidan      

Informationstjänsten

     
Beställningsblankett för utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) och släktutredning pdf doc  
Förbud mot utgivning av personuppgifter pdf doc www
Blankett för beställning av massdata pdf doc  

Valärenden

     
Anmälan som röstberättigad pdf   www
Till början av sidan      

Vigsel och registrering av partnerskap

     
Begäran om prövning av hinder mot äktenskap pdf   www
Request for examination of the impediments to marriage pdf    
Uppgifter som uppges för ingående av åktenskap utomlands - Information for forein fiancé - fiancée pdf doc  
Uppgifter som uppges för registrering av äktenskap utomlands – Information for registration of marriage abroad pdf doc  
Val av släktnamn pdf doc  
Ansökan till magistraten om prövning av hinder mot registrering av partnerskap mellan två personer av samma kön som fyllt 18 år pdf   www
Anvisningar för prövning av hinder mot registrerat partnerskap     www
Information om utländsk partner - Information about foreign partner pdf doc  
Till början av sidan      

Övriga registerärenden

     
Registret över ärenden som gäller samboförhållanden - Anmälan om registrering av åtskiljandehandlingar/avtal om gottgörelse/andra handlingar om gottgörelse pdf doc  
Till början av sidan