Aloitussivu / Ajankohtaista / Tulorekisterin vaikutus edunvalvojan palkkioon ja kulukorvaukseen

Tulorekisterin vaikutus edunvalvojan palkkioon ja kulukorvaukseen

Edunvalvoja ei ole työsuhteessa päämieheen. Päämiehen edunvalvojalle maksamat palkkiot ja kulukorvaukset ovat näin ollen työkorvauksia. Edunvalvoja ilmoittaa päämiehen maksamat työkorvaukset tulorekisteriin päämiehen puolesta, jos edunvalvoja ei itse kuulu ennakkoperintärekisteriin. Palkkatietoilmoitus annetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivänä, jos ilmoitus annetaan paperilomakkeella.

Työkorvauksen saajalle ei voida maksaa verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Tästä syystä edunvalvojalle maksettavien kulukorvausten määrittelyssä ei voida soveltaa esimerkiksi verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

 

Lisätietoja tulorekisteristä saat verottajan palvelunumerosta 029 497 550 ja osoitteesta www.vero.fi/tulorekisteri.