Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat / Haetut uudissukunimet

Haetut uudissukunimet

TIEDOTE UUDISSUKUNIMISTÄ

Maistraatin on tiedotettava haetuista uudissukunimistä ennen nimen hyväksymistä.  Uudissukunimellä tarkoitetaan sukunimeä, joka ei ole nykyisin käytössä väestötietojärjestelmän mukaan elossa olevalla henkilöllä. Jos maistraatti katsoo, että haetun uudissukunimen hyväksymiselle ei ole estettä, maistraatti tiedottaa nimestä julkaisemalla sen tällä verkkosivulla. Haetusta uudissukunimestä on mahdollisuus tehdä muistutus.

Jos katsot, että hakija tulisi saamaan uudissukunimen vastoin etu- ja sukunimilain (946/2017) 18 §:n 2 kohdassa tai 19 §:ssä (alla) säädettyä ja että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi oikeuttasi, sinulla on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muistutus on tehtävä alla mainitussa listauksessa uudissukunimen kohdalla mainitulle maistraatille kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedotuspäivämäärästä. Muistutus, joka tehdään määräajan päättymisen jälkeen, voidaan kuitenkin ottaa huomioon, jollei asiaa ole vielä ratkaistu.

Etu- ja sukunimilain

18 § 2-kohta: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole vakiintunut tietylle yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle kotimaiselle tai ulkomaiselle suvulle.

19 §: Ilman erityistä syytä uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka ei ole sekoitettavissa: 1) valtakunnallisesti tunnetun säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön nimeen; 2) rekisteröityyn toiminimeen tai tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn suojattuun tunnukseen; 3) kansallisesti tai kansainvälisesti yleisesti tunnettuun taiteilijanimeen.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta asunto-osakeyhtiön toiminimeen.

Suojatuksi tunnukseksi ei uudissukunimen hyväksyttävyyttä arvioitaessa katsota yleistä paikannimeä tai yleiskielistä sanaa.

Seuraavia uudissukunimiä on haettu: 

Julkaisupäivä: Haettu uudissukunimi: Maistraatti, jonne kirjallinen muistutus tehdään: Muistutus tehtävä viimeistään:
19.3.2019
Lumesvaara
Pohjois-Suomen maistraatti
18.4.2019
2.4.2019 Sarjoranta Pohjois-Suomen maistraatti 2.5.2019
4.4.2019 Rosenlind Hämeen maistraatti 6.5.2019 
8.4.2019 Saksberg Lapin maistraatti 8.5.2019
8.4.2019 Pihkapuro Lapin maistraatti 8.5.2019 
8.4.2019
Alahovi Itä-Suomen maistraatti  8.5.2019
8.4.2019
Bratter Itä-Suomen maistraatti
8.5.2019
8.4.2019
Helmipuu Itä-Suomen maistraatti
8.5.2019
8.4.2019
Kanneljoki Itä-Suomen maistraatti
8.5.2019
8.4.2019
Lehtokallio Itä-Suomen maistraatti
8.5.2019
8.4.2019
Leirivirta Itä-Suomen maistraatti
8.5.2019
9.4.2019 Aarrekallio Pohjois-Suomen maistraatti  9.5.2019
9.4.2019
Moisisto Pohjois-Suomen maistraatti  9.5.2019
9.4.2019
Valkeakivi Pohjois-Suomen maistraatti  9.5.2019
9.4.2019
Ghide Pohjois-Suomen maistraatti  9.5.2019
9.4.2019
Wambua Hämeen maistraatti
8.5.2019
10.4.2019 Toorvin Länsi-Suomen maistraatti 10.5.2019
10.4.2019 Ramfelt  Länsi-Suomen maistraatti
10.5.2019
10.4.2019 Kaunislahti  Lounais-Suomen maistraatti  10.5.2019 
10.4.2019 Iisalmi  Lounais-Suomen maistraatti 
10.5.2019
10.4.2019 Linnaheimo Lounais-Suomen maistraatti 
10.5.2019
10.4.2019 Leväkari Lounais-Suomen maistraatti 
10.5.2019
15.4.2019 Akram Toto
Kaakkois-Suomen maistraatti 14.5.2019 
15.4.2019 Ukonkutsuma Itä-Suomen maistraatti 15.5.2019
23.4.2019 Vuoksenvaara  Länsi-Suomen maistraatti 23.5.2019
23.4.2019
Al-Tamemi
Pohjois-Suomen maistraatti 23.5.2019