Aloitussivu / Palvelut / Ohjeita ulkosuomalaisille / Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite

Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite

Ulkomailla asuva suomalainen on velvollinen päivittämään henkilötietonsa. Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään.

Maaliskuun 2010 alusta voimaan tullut laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta, nimenmuutoksesta ja osoitteenmuutoksista.

Asiakirja, johon ilmoitettu tieto perustuu, lähetetään Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, FI - 68601 Pietarsaari, Finland tai se voidaan jättää henkilön viimeisen kotikunnan maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Ulkomaisen asiakirjan täytyy olla alkuperäinen tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös, ja se tulee käännättää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Sekä alkuperäinen asiakirja että sen käännös tulee myös laillistaa.

Suomen kansalainen Ruotsissa

Velvollisuus ei koske Suomen kansalaisia Ruotsissa koska tietojen välittämisestä on solmittu erillinen valtiosopimus.

On syytä huomioida, että Suomen kansalaisten Ruotsin osoitetietoja päivitetään Suomen väestötietojärjestelmään kuitenkin vain Suomessa pidettävien valtiollisten vaalien yhteydessä, joten osoitemuutokset on syytä ilmoittaa itse Suomen väestötietojärjestelmään.

Palvelusta löytyy sähköinen lomake: Ulkomailla asuvan henkilön osoitteen muutosilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään.

Suomen sekä Ruotsin kansalainen

HUOM! tämä ei kuitenkaan koske suomalaisia joilla on myös Ruotsin kansalaisuus. He ovat edelleen velvollisia ilmoittamaan henkilötietomuutoksistaan. Esim. vaikka äiti on Suomen kansalainen lasten syntyessä, mutta lapsi saa sekä Ruotsin että Suomen kansalaisuuden, vanhemmat ovat velvollisia itse ilmoittamaan lapsen syntymästä väestötietojärjestelmään. Kannattaa aina tarkistaa "Tarkasta tietosi" palvelun kautta tai omasta maistraatista tietojen ajantasaisuus esim. ennen passin hankkimista riippumatta siitä onko Suomen/Ruotsin kansalainen tai ainoastaan Suomen kansalainen.