Aloitussivu / Tietoa maistraateista / Toimintamalli

Toimintamalli

Maistraatit tarjoavat ihmisen elinkaarenaikaisia yhteiskunnan oikeusturva- ja tietohuoltopalveluja.

Maistraattien tarjoamiin oikeusturvapalveluihin kuuluvat henkilö-, perhe ja perintöoikeudelliset palvelut, holhoustoimen edunvalvontapalvelut ja todistajapalvelut sekä vihkiminen. Tietohuoltopalveluihin kuuluvat tietohuolto ja tietopalvelu.

Ydinprosessi: yhteiskunnan tietohuoltopalvelut

Tietohuoltopalveluilla varmistetaan maistraattien ylläpitämien rekistereiden tiedon ajantasaisuus ja oikeellisuus.

Tietoja luovutetaan yksittäisille kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille laeissa mainittujen käyttötarkoitusten mukaisesti. Maistraatit antavat otteita ja todistuksia väestötietojärjestelmästä sekä hallussaan olevista historia-asiakirjoista. Lisäksi maistraatit voivat antaa ajantasaisia tietoja esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten väestötietojärjestelmästä. Asukastietopalveluissa väestötietojärjestelmästä välitetään yksittäisiä henkilö- ja rakennustietoja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai niistä vastaaville yrityksille ja yhteisöille.

Holhousasioiden rekisteristä annetaan muun muassa todistuksia, joista käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

Maistraatit luovuttavat tietoja myös avioehto- ja lahjoitusasioiden rekisteristä sekä avoliittoasioiden rekisteristä.

Ydinprosessi: oikeusturvapalvelut

Maistraatit ylläpitävät yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää, joka sisältää tietoja henkilöistä, rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. Maistraattien henkilöoikeudellisten palvelujen avulla ylläpidetään väestötietojärjestelmän tietoja. Maistraatit käsittelevät henkilötietoihin liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia sekä rekisteröivät henkilötietoja väestötietojärjestelmään paitsi kansalaisuushakemuksia ja ilmoituksia, jotka käsitellään Maahanmuuttovirastossa.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään esimerkiksi:

  • lapsen syntymä ja nimet
  • ulkomaalaiset
  • nimenmuutokset
  • siviilisäädyn muutokset
  • osoitteen muutokset
  • kuolintiedot
  • muut henkilötietomuutokset.

Maistraattien vihkijät suorittavat siviilivihkimisiä. Maistraattien toimivaltaan kuuluu myös vihkimisoikeuden myöntäminen.

Maistraatit tarjoavat perhe- ja perintöoikeudellisia palveluita. Palveluihin kuuluvat muun muassa perukirjan osakastietojen vahvistamiset, isyyden tunnustamisen vahvistamiset ja avioehtosopimusten, osituskirjojen ja lahjailmoitusten rekisteröinnit.

Maistraatit ovat holhousviranomaisia. Tehtävänä on huolehtia siitä, että henkilö, joka ei itse pysty hoitamaan taloudellisia asioitaan voi saada edunvalvojan. Maistraattien holhoustoimen edunvalvontapalveluihin kuuluu myös edunvalvojien toiminnan valvonta. Maistraatit ylläpitävät valtakunnallista holhousasioiden rekisteriä ja antavat siitä otteita.

Maistraatit antavat todistajapalveluina julkisen notaarin- ja kaupanvahvistajapalveluja. Julkisten notaarien tehtäviin kuuluvat muun muassa allekirjoitusten ja asiakirjajäljennösten oikeaksi todistaminen. Maistraateista saa myös apostille-todistuksia, joilla laillistetaan ulkomaille meneviä asiakirjoja.

Sivun alkuun