75 819

257 945

3 302

1 122

Holhousasiat
Avioehtoasiat

Avioehtoja

252 726

Osituskirjoja

4 901

Lahjoitusasiat

Lahjoituksia

3 302

Vihkimisoikeudet