Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskedenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

valtiolle.fi

Suomi.fi logo

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice