Start / Aktuellt / Inkomstregistrets inverkan på intressebevakarens arvode och kostnadsersättning

Inkomstregistrets inverkan på intressebevakarens arvode och kostnadsersättning

En intressebevakare är inte i arbetsförhållande med huvudmannen. Arvoden och kostnadsersättningar som huvudmannen betalar intressebevakaren är således arbetsersättning. Intressebevakaren anmäler arbetsersättningar som huvudmannen betalat i inkomstregistret för huvudmannens del om intressebevakaren inte själv är i förskottsuppbördsregistret. Anmälan om löneuppgifter utfärdas senast den åttonde dagen i månaden efter utbetalningsmånaden om anmälan sker med pappersblanketten.

Mottagaren av arbetsersättning kan inte få skattefria kostnadsersättningar, till exempel dagpenning och kilometerersättningar. På grund av detta kan man inte tillämpa till exempel skattemyndighetens beslut om skattefria ersättningar för resekostnader i definieringen av kostnadsersättningar som betalas för intressebevakaren.

 

Ytterligare information om inkomstregistret fås via skattemyndighetens servicenummer 029 497 550 och på adressen www.vero.fi/tulorekisteri.