Start / Om Magistraterna / Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivningar

I enlighet med personuppgiftslagen (dataskyddslagen som är under beredning ersätter personuppgiftslagen) ska en person meddelas, då dennes personuppgifter registreras i ett personregister. Personuppgifter är bland annat namn- och adressuppgifter. Dessutom ska registrerades delges syftet för behandlingen av personuppgifter, vart personuppgifter överlåts regelmässigt samt information om registrerades rättigheter.

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med dataskyddsbeskrivningar för magistratens datasystem som innehåller personuppgifter:

Du kan bekanta dig dataskyddsbeskrivningar för personregister vid olika magistrat via länkarna nedan.