Start / Tjänster / Flyttanmälan / Flyttning i utlandet

Flyttning i utlandet

Den som flyttar till en annan adress i ett annat land kan anmäla sin nya adress till en magistrat i Finland:

  • på en elektronisk blankett eller på en blankett
  • genom brev eller via e-post som anger flyttarens namn och födelsetid samt den gamla och nya adressen.

Adressändringar skickas till:

address@magistraten.fi

address@maistraatti.fi

Anmälan om flyttning kan också göras via en lokal finsk beskickning. När adressuppgifterna är uppdaterade i befolkningsdatasystemet kan man vara säker på att bland annat få ett meddelande om rösträtt som sänds i samband med val.