Start / Tjänster / Flyttanmälan / Flyttning i utlandet

Flyttning i utlandet

Den som flyttar till en annan adress i ett annat land kan anmäla sin nya adress till en magistrat i Finland:

Anmälan om flyttning kan också göras via en lokal finsk beskickning.

När adressuppgifterna är uppdaterade i befolkningsdatasystemet kan man vara säker på att bland annat få ett meddelande om rösträtt som sänds i samband med val.