Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter

Hemkommun- och befolkningsuppgifter

Magistraten upprätthåller ett riksomfattande befolkningsdatasystem som innehåller information om personer, byggnader, bostäder och fastigheter. Magistraten registrerar uppgifterna om sitt eget verksamhetsområde i befolkningsdatasystemet.

Befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett riksomfattande dataregister som innehåller basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är permanent bosatta i Finland. Registret innehåller även information om byggnader, byggprojekt, lägenheter, fastigheter och lokaler.

Befolkningsdatasystemet administreras och uppdateras av befolkningsregistercentralen och magistraterna. Uppgifterna används för informationsbehov överallt i samhället, exempelvis inom den offentliga förvaltningen, arrangemang av val, forskning, statistik, beskattning och pensionssystem.

Dessutom får många företag uppgifter från befolkningsdatasystemet exempelvis för marknadsföringsundersökningar, direktreklam och uppdatering av kundregister.