Start / Tjänster / Flyttanmälan

Flyttanmälan

Enligt lagen måste man alltid göra flyttanmälan då man flyttar permanent eller då man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör dock vara magistraten tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen.

Enklast gör du flyttanmälan

  • med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten på adressen www.flyttanmalan.fi (24 h/dygn). Här krävs nätbankkoder, identitetskort eller Postens användarkod.

Man kan också göra flyttanmälan med en blankett, som fås hos posten eller magistraten.

Ytterligare information om flyttanmälan får du från närmaste magistrat.

Flyttanmälan ger stor nytta

Uppgifterna om flyttningen registreras samtidigt både i det rikstäckande befolkningsdatasystemet som drivs av magistraterna och på Posten. Gör du flyttanmälan i god tid före flyttningen kan du vara säker på att posten genast levereras till den nya adressen. De uppdaterade adressuppgifterna gör att du snabbare kan sköta dina ärenden i hemkommunen och dina skatter går till rätt kommun. I val kan du rösta där du bor.

Från befolkningsdatasystemet förmedlas din nya adress automatiskt till myndigheterna: bland annat församlingarna, Trafis fordons- och körkortsregister, FPA, skatteförvaltningen samt försvarsmakten. Dessutom får många pensionsanstalter, banker, försäkringsbolag, organisationer, tidningsutgivare och företag de nya adressuppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet.

Posten vidarebefordrar även adressförändringar till de kunder som träffat sådant avtal med Posten.